Tove Ditlevsen

Tove Ditlevsen i Det Kgl. Biblioteks samlinger

I Det Kgl. Biblioteks samlinger findes en del fotografier af Tove Ditlevsen, men det mest omfattende materiale findes i bibliotekets Håndskriftsamling, der besidder skitser, manuskripter, scrapbøger og breve af/til Tove Ditlevsen. Herunder 36 breve til chefredaktør Victor Andreasen og seks breve fra ham til hende samt Andreasens manuskript til bogen Kære Victor. Breve fra Tove Ditlevsen til Victor Andreasen 1972-1976 (1993). Det største arkiv er ”Tove Ditlevsens efterladte papirer” (acc. 1977/76), der fylder 14 æsker. Her finder man breve, personlige papirer, regnskabs- og kassebøger, men også manuskripter. Sidstnævnte spænder over tidlige poetiske forsøg og manuskripter til udgivne værker, herunder Vilhelms værelse. Endelig er der også Ditlevsens scrapbøger fra 1948-1961, hvor man via udklippene kan følge hvordan et stort forfatterskab bliver til.

NB. Noget af materialet er klausuleret.

Native

Scrapbog

Scrapbog med tidlige artikler, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.

Native

Vilhelms værelse

Korrektur til ”Vilhelms værelse” (1975), Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.

Native

Poesibog

Poesibog med helt tidlige udkast til digte, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.