Blinde vinkler Billeder af kolonien Dansk Vestindien

Mixoscope

mixoiphone.jpg

Med Det Kgl. Biblioteks værktøj MIXOSCOPE kan du skabe dine egne remix af historiske fotografier fra kolonien Dansk Vestindien. Du kan ændre synsvinkel, lægge farver på, sætte forskellige billeder sammen og skrive kommentarer.

Ideen bag MIXOSCOPE er at tilbyde et værktøj, som du kan bruge til at gå i dialog om Danmarks fortid som kolonimagt. Fotografierne er taget af tilrejsende danskere. De skulle vise folk hjemme i Danmark, hvordan livet og befolkningen så ud i den fjerne koloni i Caribien.

Fotografierne fremstiller Dansk Vestindien som et fredsommeligt og eksotisk sted. Men den danske koloni havde gennem århundreder været rammen om både slavehandel og slaveri. På det tidspunkt, hvor fotografierne blev taget, var slaveriet afskaffet. Men der var stadig store sociale forskelle, og størstedelen af den lokale befolkning levede under dårlige forhold.

Med MIXOSCOPE kan du rykke personerne ud af deres vante omgivelser. Du kan skabe nye landskaber med nye betydninger. Du kan lade mennesker på billederne tale i replikker, og du kan udfordre den synsvinkel, som fotografen har valgt.

Prøv MIXOSCOPE